logo
logo

Hållbar
stads-
utveckling

- vår gröna tråd

Allt hänger ihop!

stad-bkg
white line

Hållbarhet är en naturlig del av vårt DNA

Lars Erik Lundberg var bara 24 år när han 1944 startade sitt företag hemma i lägenheten i Norrköping. Han ger sig in i byggmästerirörelsen och inser att genom att hålla i hela byggprocessen, från tomma tomtmarker till färdiga byggnader, kan han skapa något stabilt och hållbart! Idag är det Lars Eriks barnbarn, Louise, som leder företaget och hållbarhetsarbetet vidare. Vår långsiktighet gör att hållbarhet är en naturlig del av vårt DNA, både ur miljö- och socialt hänseende. Och givetvis ur ett ekonomiskt perspektiv.

lampa Created with Sketch.
Louise Lindh

VD har ordet

Vårt mål är att vara branschens mest konkurrenskraftiga och utvecklingsorienterade företag med en kundupplevelse i världsklass!

Läs mer
Vision och mål

Om oss

Fastighets AB L E Lundberg grundades 1944 och är en av Sveriges största privata fastighetsägare med ett fastighetsvärde om cirka 20 mdkr.

Läs mer
Mer än en miljon kvadratmeter

Våra marknader
och segment

Vi ska vara den primära aktören dit människor vänder sig för att hitta ett tryggt och trivsamt hem eller en kommersiellt konkurrenskraftig miljö att verka i.

Läs mer
Vi älskar stadsutveckling!

Vi älskar stadsutveckling!

Vi vill vara den ledande utvecklaren av hållbara stadsmiljöer. Det kräver samverkan med kommuner, fastighetsägare, handeln och andra intressenter. Det är så vi vill möta framtiden, genom att samverka och utvecklas tillsammans med andra.

Läs mer

Allt handlar om människor

Lundbergs har bostäder, kontor och butiker i citynära lägen. Men det är människorna som gör skillnaden och fyller våra hus med liv.

07:00
Frukost hemma i lägenheten

Robert och Therese startar dagen hemma i sin lägenhet i kvarteret Spinnrocken mitt i Norrköping city.

08:00
På kontoret

Therese arbetar på Holmen Paper som har sitt kontor i fastigheten Enväldet.

09:00
På jobbet

Tillsammans med sin bror driver Robert Brödernas Kafé. När de renoverade och utökade sin verksamhet gjordes det i nära samarbete med Lundbergs. I dag är kaféet en mycket populär mötesplats.

12:00
Träning innan lunchen

Skönt att köra ett träningspass på Friskis & Svettis utbyggda gym på lunchen.

12:30
Lunch

Vid vattnet ligger restaurang Vila som är populär året om, inte minst sommartid när den stora terrassen är öppen.

17:15
After Work

Det blir mest jobb tillsammans för bröderna, men ibland är det skönt att byta miljö och ta en after work hos Paolo Roberto och hans restaurang Pane Fresco.

19:15
På bio

Biokväll med sambon. Mysigt att krypa ihop och se en film tillsammans på Filmstaden.

22:00
Hållbarhet

En naturlig del av oss

Som hyresvärd, fastighets- och stadsutvecklare har Lundbergs en stor inverkan på människors vardag och liv. Vi leder och driver utvecklingen av hållbara stadsmiljöer och bidrar därmed till ett samhälle där våra barn kan växa upp i en trygg och bra miljö.

Läs mer

Ekologisk hållbarhet

Social hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Vi värnar om miljön, såväl i vår närhet som i ett systemperspektiv. Det handlar om att ta hand om de tillgångar vi har.

Nya bostäder i attraktiva lägen

Projekt

Vi är en trygg och utvecklingsorienterad beställare och kan därmed vara den mest attraktiva aktören för leverantörer att samverka med. Detta ger oss möjlighet att bygga hållbara och framtidsorienterade fastigheter.

Läs mer
Goda omdömen

Nöjda hyresgäster

Att vara hyresgäst hos oss innebär ett bekvämt boende utan oväntade kostnader eller att vara beroende av bostadsprisernas upp- och nedgångar. Våra hyresgäster kan överlåta reparationer, fastighets- och trädgårdsskötsel till oss. Vi sätter kunden först. Inte ofta, inte ibland utan alltid.

Läs mer
Nöjda hyresgäster
Från A till Ö

Strategiskt valda platser

Lundbergs i siffror

Lundbergs är som fastighetsägare en långsiktig aktör, där värdetillväxt, lönsamhet, låg risk samt finansiell styrka är avgörande.

Läs mer

Vårt bestånd, antal

Fastigheter 147
Kommersiella hyresgäster 1 519
Bostadslägenheter 6 973
Kvadratmeter 1 100 035

Hyresvärde per region (mnkr)

Hyresvärde per lokaltyp (mnkr)

Nyckeltal 2017

Region Stockholm Region Väst Region Öst Totalt
Antal fastigheter 36 46 65 147
Antal bostadslägenheter 2 642 1 895 2 436 6 973
Bostäder, kvm 194 019 133 237 179 000 506 256
Bostäder, hyra per kvm, kr 1 096 1 135 1 161 1 129
Bostäder, hyresvärde, tkr 212 721 151 200 207 781 571 702
Bostäder, vakansgrad hyra, % 1,2 1,7 0,3 1,0
Kontor, kvm 107 286 81 228 139 100 327 614
Butik, kvm 7 451 16 877 80 042 104 370
Övriga lokaler, kvm 36 266 29 014 96 515 161 795
Kontor/butiker, hyra per kvm 2 659 1 527 1 963 2 049
Övriga lokaler, hyra per kvm 674 509 637 622
Kontor/butik, hyresvärde, tkr 305 071 149 807 430 120 884 998
Övriga lokaler, hyresvärde, tkr 24 457 14 765 61 466 100 688
Kontor/butiker, vakansgrad hyra, % 2,0 4,2 5,8 4,2
Lokaler, antal hyreskontrakt 355 272 892 1519
Vår historia

Från en lägenhet i Norrköping

Lars Erik Lundberg var bara 24 år när han 1944 i lägenheten hemma i Norrköping startade sitt företag, som senare skulle kallas Lundbergs.

Läs hela historien
Ledningsgruppen

Mot samma mål

Genom visionärt ledarskap och en tydligt värdegrundad kultur vill Lundbergs vara den mest dynamiska organisationen för utvecklingsorienterade människor.

Stående från vänster:
Peter Lundgren, Regionchef Väst
Johan Ladenberg, vice VD, Chef hyres- och fastighetsadministration
Mattias Markström, Chef projektutveckling
Johan Sandborgh, Regionchef Stockholm
Elisabet Nisser, HR-chef

Sittande från vänster:
Camilla Ahlén, Ekonomichef
Christian Claesson, Regionchef Öst
Louise Lindh, VD
Roger Ekström, vice VD, Chef kommunikation och hållbarhet